ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348
                                               

Bohring-Opitz sendromu

Bohring-Opitz sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan, gelisme ve zeka geriliği bulgularının ön planda olduğu, hastaların çoğunun çocukluk yaslarında kaybedildiği bir sendromdur. C sendromu’nun fenotipi olarak benimsenir. Genel gelisme gerili ...

                                               

Kraniyofrontonazal sendrom

Craniofrontonasal sendrom, X-kromozomu aracılığıyla dominant olarak aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Özellikle kız çocuklarındaki bulgular çok çesitli ve belirgindir; kızlarda kafa-yüz asimetrisi kraniyofasiyal asimetri, kraniyosinostoz, tırnak ...

                                               

Serebrokostomandibular sendrom

Serebrokostomandibular sendrom, otosomal dominant yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur; çok az sayıda otosomal resesif olgular da vardır. Bebeklerin yarıya yakın bölümü 1 yasından önce kaybedilir. Doğum ölçümleri normaldir, ancak zamanla gelis ...

                                               

Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim sendromu

Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim sendromu, otosomal dominant yolla aktarılan ya da SON geni mutasyonuyla spontan olarak ortaya çıkan, nörolojik bulguların ön planda olduğu bir sendromdur. Fiziksel gelisme geriliğine bağlı olarak boy kısadır. Alın kemiği ...

                                               

Fryns mikroftalmi sendromu

Fryns mikroftalmi sendromu, otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Mikroftalmi sendromları kümesinin elemanıdır. Her iki göz de çok küçüktür mikroftalmi ya da gelisememis bir taslak biçimindedir. Kulak memesi yoktur, dıs kulak ...

                                               

Stromme sendromu

Stromme sendromu otosomal resesif yolla aktarılan kalıtsal bir sendromdur. Mikrosefalinin yanı sıra göz, sindirim sistemi, kardiyovasküler sistem ve üriner sistem malformasyonları vardır. Bebek ölümleri sık görülür. Hipertelorizm saptanır. Gözler ...

                                               

Warkany sendromu

Warkany sendromu, 2 fenotipi olan bir sendromdur. Fenotip 1 X-kromozomu aracılığıyla aktarılır. Fenotip 2’de ise kromozom 8 anomalisi nedeniyle spontan olarak ortaya çıkan izole olgulardır. Hastalarda genel bir gelisme geriliği vardır. Kafatası d ...

                                               

Rusyanın oblastları

                                               

Rusyanın özerk oblastları

Rusyanın özerk oblastları, Rusyayı olusturan 86 federe birimden birini ifade eder. Rusyadaki tek özerk oblast Yahudi Özerk Oblastıdır.

                                               

Çerkası Oblastı

Çerkası Oblastı, Ukraynanın orta kesiminde bir oblasttır. Oblastın yönetim merkezi Çerkasıdır. Wikimedia Commonsta Çerkası Oblastı ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

                                               

Çernivtsi Oblastı

Çernivtsi Oblastı, Ukraynada Karpat Dağları üzerinde yönetim birimi. Yönetim merkezi Çernivtsi kentidir.

                                               

Zakarpatya Oblastı

                                               

Icrypex

ICRYPEX, çesitli kripto para birimlerinin ticareti için platform sağlayan bir Türk kripto para borsasıdır. 2018 yılında Gökalp Içer tarafından Türkiye’de kurumsal yapı ile kurulan, kendi nodelarına, trading ve matching enginelerine sahip, emir de ...

                                               

Sürekli doku

Sürekli doku, bölünme özelliği olmayan bitkisel dokudur. Sürekli doku hücrelerinin kofulları büyük, metabolizmaları yavas,çekirdekleri küçüktür. Çeperleri kalın olup farklı dokularda kalınlıkları ve kimyasal yapıları farklıdır. Bazı hücrelerin çe ...

                                               

Koruyucu doku

Koruyucu doku organların dısında bulunan ve iç kısımdaki dokuları her türlü olumsuz kosullardan koruyan dokudur.Bu dokuyu olusturan hücreler genellikle katmanlar halinde organların üstünü kaplarlar.Koruyucu dokuya örnek olarak yapraklardaki epide ...

                                               

Çay (içecek)

Çay, çesitli bitkilerin yapraklarının, çiçeklerinin, köklerinin, gövdelerinin, kabuklarının, tohumlarının kaynatılmasıyla veya haslanmasıyla elde edilen bir içecek türüdür. Çay çalısının bilimsel ismi Camellia sinensis tir. Çay, çalının yapraklar ...

                                               

Bitki çayı

Bitkisel çaylar ot, bitkilerin, baharatların veya diğer bitki materyallerinin sıcak suda infüzyonundan veya kaynatılmasından yapılan içeceklerdir. Genellikle kafein içermezler. Bitkisel çaylar, çay bitkisinin kurutulmus yapraklarından hazırlanan ...

                                               

Çay tuğlası

Çay tuğlası, siyah çay, bitki çayları ve mayalanmamıs çayların preslenmesiyle olusturulan bloktur. Özellikle Ming Hanedanı zamanında Çinde çayın en yaygın üretim ve saklama seklidir. Çay tuğlalarının kullanım alanı genistir. Içecek yapımında kull ...

                                               

Earl Grey (çay)

Earl Grey, Turunçgiller familyasından bergamot meyvesinin kabuğundan çıkarılan rayihalı yağla tat verilen çay harmanı. Çay, adını 19. yüzyıl Büyük Britanya basbakanlarından 2. Earl Greyden almıstır. Earl Greyin bu özel tatlı çayı diplomatik bir h ...

                                               

Böbrek üstü bezleri

Böbrek üstü bezleri, üçgen biçimini andıran iç salgı bezleridir. Anatomik olarak böbreklerin hemen üstlerinde bulunduklarından bu adı almıslardır. Kabuk ve öz olarak anılan iki ayrı katmandan olusan bezlerin temel islevi fizyolojik gerilim karsıs ...

                                               

Aldosteron

Aldosteron böbreküstü bezlerinin kabuk katmanının Zona Glomerulosa bölgesinde üretilen, kanda sodyum ve potasyum dengesini düzenleyen bir steroid hormondur. Aldosteron sentaz enzimince kolesterolden biresimlenir. Minaralokortikoitler sınıfının te ...

                                               

Tiroit bezi

Tiroit bezi, tiroit ya da kalkan bezi, boynun ön ve yanlarını saran kelebek seklinde çok damarlı iç salgı bezi. Her biri ortalama 5cm uzunluğunda, 3cm genisliğinde ve 2cm derinliğinde, sağ ve sol olmak üzere 2 lobu ve bu lobları birlestiren isthm ...

                                               

Bağ doku

Bağ doku ; mezensimal kökenli, dokulararası alanları dolduran en temel dokulardandır. Bağ doku, hücrelerarası boslukları doldurur, hücreleri birbirlerine bağlar, enfeksiyonlara karsı koruma sağlar ve hasarlanmaları durumunda onarılmalarını gerçek ...

                                               

Beyaz adipoz dokusu

Beyaz adipoz dokusu veyabeyaz yağ memelilerde bulunan iki tip adipoz dokudan biri. Diğer çesit adipoz dokusu ise kahverengi adipoz dokudur. Sağlıklı ve fazla kilolu olmayan insanlarda, beyaz adipoz dokusu erkeklerde vücut ağırlığının 20% sini olu ...

                                               

Düzenli sıkı bağ doku

Düzenli sıkı bağ doku ; yapısındaki kollajen fibriller düzenli ve paralel demetler halindedir. Yoğun ve düzenli yerlesmis fibril demetleri dokuda büyük yer kaplar. Kasların kemiklere bağlanma yerleri olan tendonların yapısı sıkı bağ dokusundadır. ...

                                               

Düzensiz sıkı bağ doku

Düzensiz sıkı bağ doku ; kalın demetler olusturan kollajen fibrillerin farklı yönlere doğru yerlesim gösterdiği ve dağınık halde bulunduğu dokudur. Elastik fibriller de ağ seklinde bir yapı göstererek bu dokuyu destekler. Zemin maddesi düzenli sı ...

                                               

Fasya

Fasya, ak zar veya fascia, cilt altında yer alan, kasları ve diğer iç organları birbirine bağlayan, stabilize eden, çevreleyen ve ayıran, öncelikle kolajenden olusan bir bağ doku katmanıdır. Fasya, yüzeyel fasya, derin fasya ve visseral fasya ola ...

                                               

Gevsek bağ dokusu

Gevsek bağ doku, embriyo gelismesine devam ederken, diğer dokular olustuktan sonra kalan mezensimden meydana gelir. Diğer dokuların aralarını dolduran, deriyi organlara bağlayan, kas aralarındaki boslukları dolduran, epiteli içerdiği kan damarlar ...

                                               

Kahverengi adipoz doku

Kahverengi adipoz doku veya kahverengi yağ, beyaz adipoz dokusu ile beraber adipoz organını olusturan doku türü. Kahverengi adipoz doku hemen bütün memeli hücrelerinde bulunur. Kahverengi yağın sınıflandırılması benzer islevli iki farklı hücre gr ...

                                               

Kollajen Fibril

Kollajen fibriller ; bağ dokusunun tüm çesitlerinde değisik miktarlarda yer alan, kollojenden yapılmıs fibrillerdir. En çok fibroblastlar tarafından sentezlenir. Bununla beraber, osteoblast, odontoblast, kondroblastlar tarafından da sentezlenirle ...

                                               

Mezensim

Mezensim embriyonal hayatta mezodermin farklılasması sonucu ortaya çıkan ilk bağ dokusu hücreleridir. Yıldız seklinde, kuvvetli bölünme ve değisme yeteneğindedirler. Mezensim hücrelerine eriskin de az miktarda da olsa rastlanır. Bu hücreler olgun ...

                                               

Mezensimal bağ doku

Mezensimal bağ doku ; embriyoda ilk olarak görülen bağ dokusu çesididir. Bu yüzden embriyonik bağ dokusu ya da mezensim de denir. Eriskinlerde bulunmaz, ancak destek dokularda dağınık haldeki mezensimal hücreler hasarlanma durumlarında doku onarı ...

                                               

Muköz bağ doku

Muköz bağ doku ; embriyoda göbek kordonunda bulunan, çok zemin maddesi içeren bir bağ doku çesididir. Jöle kıvamındaki zemin maddesine göbek kordonunda Wharton peltesi denir. Zemin maddesi arasında ince kollajen fibriller yer alır, kollajen fibri ...

                                               

Pigment doku

Pigment doku ; pigment hücrelerinin vücutta yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki bağ dokusuna denir. Özellikle belirli yerlerde yerlesim gösterir. Bunlar; gözün retinası ve irisinde yoğun olarak, deride ve pia materde daha az yoğunlukla bulunur. Soğ ...

                                               

Retiküler bağ doku

Retiküler bağ doku ; çoğunluğu retiküler fibrillerden olusan, bunları sentezleyen retiküler hücreler ve ince kollajen fibril ağları bulunduran bağ dokusu çesididir. Bulunduğu organlara destek verir. Karaciğer sinuzoitleri etrafında, timus, lenf, ...

                                               

Retiküler Fibril

Retiküler fibriller, çesitli doku ve organları destekleyen bir çesit iskelet görevindeki fibrillerdir. Oldukça ince ağlar olusturarak, yağ hücrelerinin, düz kas hücrelerinin, çizgili kas sarkolemmasının ve sinirlerin etrafını sararlar. Bezlerin s ...

                                               

Sıkı bağ dokusu

Sıkı bağ dokusu ; gevsek bağ dokusundan içerdiği fibrillerin, hücrelere ve zemin maddesine göre daha fazla olmasıyla ayrılır. Dokuda en çok bulunan hücre fibroblastlardır. Bağ dokuda bulunan serbest hücreler genellikle bulunmaz. Iki çesidi vardır ...

                                               

Yağ doku

Yağ dokusu ya da adipöz doku ; omurgalılarda kısmen retiküler bağ dokudan, kısmen gevsek bağ dokudan meydana gelir. Dokuyu meydana getiren; mezensimal hücrelerden farklılasan yağ hücreleri; lipoblastlar dir. Olusan genç lipoblastların bir kısmı f ...

                                               

Kıkırdak doku

Kıkırdak veya sentripom hayvansal bir dokudur. Vücutta yarı tasıyıcı bir görev üstlenir. Kemik dokudan daha yumusak ve esnek bir matrise sahip olan kıkırdak dokuda damar bulunmaz, kıkırdak hücreleri bu matristen yoluyla madde alıs verisi yaparlar ...

                                               

Gluteus maximus

Gluteus maximus veya büyük ilye, kıç bölgesinde kas. Bölgenin en büyük kası olma özelliğiyle diğer ilye kaslarının çoğunun üzerinde yer alır.

                                               

Quadriceps femoris

Quadriceps femoris kası, uyluğun önündeki dört tane kası içeren büyük bir kas grubu. Ayrıca bu kaslar diz eklemini önden kateden kaslar olarak bilinir. Musculus quadriceps femoris ismi, Latincede uyluğun dört baslı kası anlamına gelir. Bu kasları ...

                                               

Çiğneme kasları

Çiğneme kasları, çene eklemini hareket ettirerek çiğnemeyi sağlayan dört adet kastır. Bu kasları masseter kası ve temporal kas ile medial ve lateral pterygoid kasları olusturur. Abdüksyon hareketi yapan lateral pterygoid kası dısındaki tüm çiğnem ...

                                               

Digastrik kas

Digastrik kas çenenin altında bulunan küçük bir kastır. "Digastrik kas" tabiri özel olarak bu kas için kullanılır. Ancak, iki karnı olan diğer kaslara örnek olarak treitz ligamenti, omohyoid kas ve oksipitofrontal kas verilebilir. Mandibula gövde ...

                                               

Genioglossus

Genioglossusun kasılması, üst havayolunun çökmeye en yatkın bölgesini genisletir ve stabillestirir. Genioglossus ve geniohyoid kasın gevsemesi, özellikle REM uykusu sırasında, obstrüktif uyku apnesinde rol oynar. Bu iliskiden yola çıkılarak, anes ...

                                               

Geniohyoid kas

Geniohyoid kas, mylohyoid kasın medial sınırının superiorunda bulunan dar bir kastır. Adını, çeneden hyoid kemiğine gitmesinden almıstır.

                                               

Hyoglossus

Hyoglossus, ince ve dört kenarlı bir kastır. Dil kemiğinin büyük boynuzlarının yanlarından köken alır, ve neredeyse dikey ilerleyerek, styloglossus ve dilin alt uzunlamasına kasının arasından geçip dilin yanlarına tutunur. Submandibular üçgenin t ...

                                               

Infrahyoid kaslar

Infrahyoid kaslar veya strap kaslar, boynun anteriorunda bulunan dört çift kasın bulunduğu gruba verilen addır. Dört infrahyoid kas sunlardır: Sternohyoid kas, sternothyroid kas, thyrohyoid kas ve omohyoid kaslar. Sternothyroid dısında, infrahyoi ...

                                               

Masseter kası

Masseter kası, insan anatomisinde çiğneme kaslarından biridir. Sadece memelilerde bulunan kas, bitkisel maddelerinin çiğnenmesini kolaylastırmak için otoburlarda özellikle güçlüdür. Ayrıca en belirgin, yüzeysel ve güçlü çiğneme kasını olusturur. ...

                                               

Milohiyoid kas

Milohiyoid kas, mandibuladan hiyoid kemiğe uzanan, ağız bosluğunun tabanını olusturan esli bir kastır. Ismini, azı dislerine yakın olan iki tutunma yerinden alır. Bu kasların embriyolojik orijini mezodermaldir. Milohiyoid kas birinci faringeal ar ...

                                               

Mimik kasları

Mimik kasları, fasiyal sinir tarafından kontrol edilen mimik hareketlerinin yapılmasını sağlayan bir grup çizgili iskelet kasıdır. Bu kaslara yüz kasları da denir.